© 2005 Theo Kleynhans Liquid Horizon

Vloeistof

Hoe ouer ek word hoe moeiliker raak dit om kuns binne bepaalde grense te maak. Ek spandeer meer en meer tyd binne my kreatiewe prosesse om te besluit wat ek sal uitlaat, eerder as wat ek sal insluit.

Die tema Vloeistof is so wyd dat ek as kunstenaar moet besluit waar ek my grense sal trek. Want in terme van aangehegte betekenisse is die woord vloeistof omvangryk. My werk het nog altyd op makroskopiese vlak gekyk na herinnering en verlies en in hierdie uitstalling werk ek weer met die twee konsepte as vertrekpunt. Ek stel belang in vloeistof in terme van water, bloed, strominge, reën, syfering, verdunning, vloei en vlugtigheid. Binne hierdie konsepte maak ek werk wat hopelik die kyker sal noop om deur middel van sy verwysingsraamwerke raakpunte te indentifiseer in sy eie lewe wat die werk sal ontsluit.

Die eerste organismes het uit die primordale slyk landwaarts gekruip en na millenia bote gebou om na ander kontinente te reis. So het mense – wat merendeels uit vloeistof bestaan- op die see (weereens vloeistof) gevaar en ander wêrelde gekoloniseer en sodoende het daar kultuurkontaminasies gebeur wat nuwe gebruike voortgebring het.

Niks in die wêreld kom tot stand sonder dat daar verliese is nie. Een kultuur moet iets inboet om ‘n ander kultuur te laat gedy.

Op ‘n sosiale vlak vestig ons nedersettings waar daar water is, soos die Olifantsrivier wat deur Vredendal loop. Op die rivierbanke plant ons wingerde en lê besproeiingskemas aan om gewasse te verbou. Die siklus van vloeistowwe is ‘n klein afskynsel van die ewigheid vasgevang in verdamping, wolkformasie, presipitasie, reën, absorpsie, groei, terugvloei en uiteindelike terugkeer na die see.

Vloeistof karteer nie net die natuurlike prosesse nie maar skep ook die verhoog vir ons herinneringe, ons liefdes, ons ekstases en vorm die neerslag van lewe.